Enterobakterier

En meget stor gruppe af bakterier. Alle er gram-, kat+, oxidase- og kan forgære glucose med og uden ilt.

Gruppen rummer både apatogene og patogene slægter og arter.

Rødviolet galdeagar (RVG) er et godt substrat til at screene levnedsmidler for colibakterier. E. coli er ligesom Klebsiella laktose+, mens stort ses alle andre Enterobakterier er laktose-. Laktoseforgæring viser sig ved at kolonierne skifter farve til rød, på grund af syredannelse. Syredannelsen er størst for E.coli. Proteus, som er laktose - danner blege kolonier på substratet.

Ovenfor ses E.coli. dernæst....Klebsiella....................................Proteus...................og..........Serratia

E.coli danner røde kolonier og røde udfældningszoner omkring kolonierne. Klebsiella, har blot røde slimede kolonier, Proteus brunrøde (substratets egenfarve) og Serratia danner af sig selv et rødt pigment, som ikke har noget at gøre med evt. evne til at nedbryde laktose

Her ses Serratia på PCA, dyrket ved stuetemperatur. Ved 37 oC havde kolonierne været farveløse!

 

EMB kan bruges til at adskille E.coli og Klebsiella.

E.coli til venstre har metalglans på grund af en kraftigere syredannelse.