Identifikation af bakterier.

Ved identifikation på traditionel måde testes bakterien for forskellige biokemiske egenskaber, typisk ved at dyrke dem i specielle substrater.

OF-testen er meget central for at afgøre bakteriens forhold til O2. Desuden afgøres ved samme lejlighed om bakterien er glucose positiv.
Substratet hedder Hugh & Leifsons-medium og det indeholder bl.a. lidt agar, glucose og en pH-indikator. Bakterien podes i 2 rør og det ene lukkes af med et lag af olie. Efter 1-14 dage aflæses reaktionen. Omslag til gult betyder forgæring af glucose og det kan være aerobt eller anaerobt eller begge dele. Visse bakterier omdanner ikke glucose og der sker så typisk en pH-stigning, hvilket medfører at substratet farves mere blåt.

Først ses 2 postive, dernæst nogle tvivlsomt positive og til sidst 2 der er glucosenegative.

Citrattesten afgører om bakterien kan vokse på et substrat der indeholder citrat som eneste C-kilde. Testen er vigtig til at skelne mellem forskellige enterobakterier

.

Negativ reaktion til venstre og positiv reaktion - blåfarvning og vækst - til højre.

Urinstof eller ureasetesten afgører om bakterien kan nedbryde urinstof til ammoniak. Som kontrol podes et rør uden urinstof.

De 2 rør yderst til højre er positive.

I indoltresten afgøres om bakterien kan omdanne aminosyren tryptophan til indol. Indoldannelsen påvises ved at tilsætte Kowacs-reagens.

Rød farve betyder Indol+, som ses meget tydeligt til højre.

Koaulasetesten anvendes til at skelne mellem de apatogene stafylokokker og de patogene.

Den patogene Stafylococcus aureus kan koagulere stabiliseret kaninplasma hvilket testes i et lille rør. Efter 4-24 timer er indholdet blevet stift, hvilket ses på billedet.

Identifikation af Salmonella. NMKL-metoden går over mange dage:

25 g prøve afvejes til 225 mL pepton. Står ved 37 oC i et døgn.

Fra peptonvandet podes videre i et selektivt substrat, Rappaport, hvor kun Salmonella og få andre med besvær kan vokse

I sidste trin udpodes fra Rappaportbouillon enten på Rambach agar eller på XLD-agar

På Rambach (tv) er salmonellabakterierne røde og de grønne er formodentlig E.coli
På XLD (th) er salmonellabakterierne mørke/røde på rød baggrund. De gule er formodentlig E.coli