Bacillus

Der findes over 20 forskellige arter indenfor Bacillusslægten. Fælles for dem er, at de alle er grampositive stave, som danner sporer og som er katalase+

Bacillus cereus er patogen, hvorimod Bacillus subtillis er apatogen. Man kan se forskel på de to bacillusarter ved at bruge blodagar og Bacillus cereus substrat.

På blodagar ses tydeligt at Bacillus cereus danner store skarpe hæmolysezoner.

På Bacillus cereus substratet ses at Bacillus cereus er mannitolnegativ (blå kolonier = pH-stigning) samt at den er Lecithinase+.(zoner omkring kolonierne). Bacillus cereus substratet findes i 2 varianter. Bruges phenolrødt som indikator får man rødfarvning af agaren på grund af pH-stigningen.

Bacillus subtillis er mannitol+ og lecithinase- = gulekolonier og ingen udfældningzone omkring kolonierne og det uanset om det er den ene eller den anden type Bacillus cereus-substrat.

Bacillus cereus danner ovale sporer