Vegetar/kødæder?

Der er mange gode grunde til at være vegetar. Der ville f.eks. være mad nok til alle på jorden, hvis alle blev vegetarer. Afskaffede man husdyrhold i Danmark ville der ikke være noget der hed bundne søer, burhøns, køer, der blev gale af at være kannibaler, ammoniakforurening af atmosfæren eller Campylobacterinfektioner. På den anden side kunne disse problemer godt løses uden at man holdt op med at spise kød.

Jeg er ikke selv vegetar, og det er ikke mit ærinde at lave propaganda for hverken det ene eller andet synspunkt, men blot prøve at vurdere, hvad der er den bedste kost.

Der er flere forskellige retninger blandt vegetarer. Undlader man alt animalsk, også fisk kan man kalde sig veganer. Nogle tillader sig at spise æg og mælkeprodukter - endelig er der nogle der kun undlader at spise svinekød eller kød fra drøvtyggere.

Når man ser på vores fordøjelsessystems indretning, er der noget der tyder på at vi er indrettet til en blandet kost. Vi er ikke i stand til at udnytte cellulosen fra planterne, som køer kan. På den anden side er vores tarmsystem relativt længere f.eks. kattens. Alt tyder på at vi lettest får tilgodeset de behov vi har til vores kost ved at spise blandet og lødigt. Undlader man et eller andet fra sin kost vil der være en risiko for at man ikke får dækning af et eller flere næringsstoffer. Er man opmærksom på den risiko, kan man tage højde for det og så spise noget mere af noget andet.

Veganere løber en risiko for at få for lidt protein og for at proteinkvaliteten ikke er god nok. Veganere er som regel opmærksom på det og derfor indgår bønner, linser og forskellige typer nødder ofte i deres kost. Så snart man bare spiser lidt fisk, lidt æg eller lidt ost bliver det betydeligt nemmere. Vegetarer vil generelt have en risiko for at lide af jernmangel, da det jern, der findes i planter er noget vanskeligere tilgængeligt end det jern der findes i kød. Da jernmangel i forvejen er meget udbredt, specielt blandt kvinder, vil jeg anbefale at man prøver at tage højde for det i sine valg af mad. Er man eliteløber bør man spise kød, dels for at få proteinbehovet dækket og dels på grund af problemerne med jern. En kødholdig kost vil også gøre det betydeligt nemmere at få energibehovet dækket fordi kød indeholder mange kalorier i forhold til vægten.

Generelt ville folkesundheden sandsynligvis blive bedre, hvis især kødæderne lærte noget af vegetarerne, og at vegetarerne evt. tillod sig at spise lidt kød en gang i mellem.

Mit råd er, at du skal være mæt af kulhydraterne. Det der skal få dig til at have en god samvittighed og få maden til at fylde noget er grøntsagerne og frugterne. Kødet og fedtstofferne er det, der skal få maden til at smage af noget.

Når så mange danskere døjer med overvægt og ernæringsbetingede sygdomme kan det hænge sammen med at de har byttet rundt på kulhydrater og kødet og i øvrigt tillader sig hvad som helst når der er fest. Og for nogle er hver dag en fest.

Hjem

Kontakt: Rolf Lund: rolflund@stofanet.dk eller 49211776