Storbredpande

Storbredpande                  Stor bredpande                  Stor bredpande

Medlemmerne af denne familie ligner mere natsværmere end sommerfugle. Jeg mener at dette må være en stor bredpande. Billederne er taget i en lysning i Danstrup Hegn i midten af juni måned. Den blev set samme sted året før.
Lysningen er åbenbart et eldorado for sommerfugle. Samme sted har jeg set almindelig blåfugl, kejserkåbe, nældesommerfugl og lille ildfugl. Lysningen er på ca. 1000 m2 og er bevokset med græs, oksetunge, kløver, lungeurt, aftenpragtstjerne, dagpragtstjerne, brændenælder, tidsler mm.

Stor bredpande                  Stor bredpande                  Stor bredpande

Næste Post